DT00034 Cung cấp I beam POS

DT00034 Cung cấp I beam POS

Mô tả

Khách hàng: CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Gia công chế tạo, bắn cát phun sơn theo yêu cầu của khách hàng.

- Năm thi công: 2022

Mô tả

Khách hàng: CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Gia công chế tạo, bắn cát phun sơn theo yêu cầu của khách hàng.

- Năm thi công: 2022

1900.636.099

Sản phẩm đã xem