DT00036 Bắn cát phun sơn các kết cấu và đường ống của Spools and Installation aids Cho dự án Phong Lan Dại (PLD-SS7)

DT00036 Bắn cát phun sơn các kết cấu và đường ống của Spools and Installation aids Cho dự án Phong Lan Dại (PLD-SS7)

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí: POS Workshop, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:  Công ty Rosneft Vietnam B.V

Hợp đồng thi công số:  MDV/LĐBD/18/031

Hạng mục thi công: Bắn cát phun sơn các kết cấu và đường ống của Spools and Installation aids Cho dự án Phong Lan Dại (PLD-SS7)

Năm thi công chế tạo: 2018

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí: POS Workshop, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:  Công ty Rosneft Vietnam B.V

Hợp đồng thi công số:  MDV/LĐBD/18/031

Hạng mục thi công: Bắn cát phun sơn các kết cấu và đường ống của Spools and Installation aids Cho dự án Phong Lan Dại (PLD-SS7)

Năm thi công chế tạo: 2018

1900.636.099

Sản phẩm đã xem