DT00038 Gia công chế tạo cơ khí chính xác robot ROV

DT00038 Gia công chế tạo cơ khí chính xác robot ROV

Mô tả

Khách hàng: Công ty TNHH 1 Thành Viên Dịch vụ Khảo sát và Công trình Ngầm.

Địa chỉ: Lầu 14 – Khách sạn Dầu khí – 9-11 Hoàng Diệu – Phường 1 - TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Gia công căt lazer, phay… cánh tay ROV

- Năm thi công: 2013

Mô tả

Khách hàng: Công ty TNHH 1 Thành Viên Dịch vụ Khảo sát và Công trình Ngầm.

Địa chỉ: Lầu 14 – Khách sạn Dầu khí – 9-11 Hoàng Diệu – Phường 1 - TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Gia công căt lazer, phay… cánh tay ROV

- Năm thi công: 2013

1900.636.099

Sản phẩm đã xem