DT00040 Dự án: Sữa chữa cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất và vệ sinh cho tàu Geo Mariner

DT00040 Dự án: Sữa chữa cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất và vệ sinh cho tàu Geo Mariner

Mô tả

    Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Và Năng Lượng Hải Mã

    Đường số 12, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sữa chữa, cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất cho buồng lái, hàng lang, câu lạc bộ, phòng bếp, phòng thuyền viên 01, phòng thuyền viên 02, phòng điều khiển máy khoan.

    Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024

Mô tả

    Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Và Năng Lượng Hải Mã

    Đường số 12, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sữa chữa, cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất cho buồng lái, hàng lang, câu lạc bộ, phòng bếp, phòng thuyền viên 01, phòng thuyền viên 02, phòng điều khiển máy khoan.

    Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024

1900.636.099

Sản phẩm đã xem