DT00041 Dự án: Sữa chữa cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất và vệ sinh cho tàu PTSC Bình An

DT00041 Dự án: Sữa chữa cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất và vệ sinh cho tàu PTSC Bình An

Mô tả

Khách hàng:  Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam-Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí

        Địa chỉ:  Số 73 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

    Sữa chữa, cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất cho buồng lái, hàng lang, câu lạc bộ, phòng captian, phòng buồng            máy, phòng giặt, phòng máy trưởng, Phòng VIP U05, Phòng VIP U06, Phòng bếp.

       Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024
 

Mô tả

Khách hàng:  Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam-Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí

        Địa chỉ:  Số 73 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

    Sữa chữa, cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất cho buồng lái, hàng lang, câu lạc bộ, phòng captian, phòng buồng            máy, phòng giặt, phòng máy trưởng, Phòng VIP U05, Phòng VIP U06, Phòng bếp.

       Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2024
 

1900.636.099

Sản phẩm đã xem