DT00042 Cung cấp dịch vụ thay thế và bảo dưỡng Actuator trên tàu Lem Cho khách hàng POVO

DT00042 Cung cấp dịch vụ thay thế và bảo dưỡng Actuator trên tàu Lem Cho khách hàng POVO

Mô tả

    -Khách hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)
-Địa chỉ: Tầng 16, Khách sạn dầu khí, Số 9-11 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Cung cấp nhân sự, dụng cụ, thiết bị, vật tư cho dự án thay thế và bảo dưỡng Actuator trên tài Lem Cho khách hàng POVO  
 
Thời gian hoàn thành: Năm 2024

Mô tả

    -Khách hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)
-Địa chỉ: Tầng 16, Khách sạn dầu khí, Số 9-11 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Cung cấp nhân sự, dụng cụ, thiết bị, vật tư cho dự án thay thế và bảo dưỡng Actuator trên tài Lem Cho khách hàng POVO  
 
Thời gian hoàn thành: Năm 2024

1900.636.099

Sản phẩm đã xem