DT00043 Dự án: Sữa chữa vết nứt và xử lý bề mặt, Sơn chống thấm silo xi măng đốt ống khói nhà máy xi măng INSEE Phú Mỹ

DT00043 Dự án: Sữa chữa vết nứt và xử lý bề mặt, Sơn chống thấm silo xi măng đốt ống khói nhà máy xi măng INSEE Phú Mỹ

Mô tả

 

Khách hàng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vị trí: Trạm nghiền INSEE Thị Vải, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Hạng mục  Sữa chữa vết nứt và xử lý bề mặt, Sơn chống thấm silo xi măng đốt ống khói  nhà máy xi măng INSEE Phú Mỹ
- Năm thi công: 2024

Mô tả

 

Khách hàng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vị trí: Trạm nghiền INSEE Thị Vải, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Hạng mục  Sữa chữa vết nứt và xử lý bề mặt, Sơn chống thấm silo xi măng đốt ống khói  nhà máy xi măng INSEE Phú Mỹ
- Năm thi công: 2024

1900.636.099

Sản phẩm đã xem