Tất cả sản phẩm

DT00041 Project: Repair and supply materials, interior installation and cleaning for PTSC Binh An ship

Customer: BRANCH OF PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION-PTSC MARINE  (PTSC MARINE)           Address: No. 73, 30/4 Street, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, VietnamRepair, supply materials, install furniture for cockpit, corridor, club,...

DT00041 Dự án: Sữa chữa cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất và vệ sinh cho tàu PTSC Bình An

Khách hàng:  Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam-Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí        Địa chỉ:  Số 73 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh...

DT00040 Project: Repair and supply materials, interior installation and cleaning for the Geo Mariner ship

Customer: Hai Ma Maritime and Energy Joint Stock Company    Road No. 12, Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province.Repair, supply materials, install furniture for the cockpit, hallway, clubhouse, kitchen, crew...

DT00040 Dự án: Sữa chữa cung cấp vật tư, lắp đặt nội thất và vệ sinh cho tàu Geo Mariner

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Và Năng Lượng Hải MãĐường số 12, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Sữa chữa, cung cấp vật tư, lắp đặt...

DT00039 Project: Manufacturing generator housing - GEG Enclosure

Customer: PTSC Offshore Petroleum Installation, Operation and Maintenance Services Joint Stock Company (POS)Address: PTSC Downstream Port, No. 65A, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau ProvinceInvestor: Petroleum Exploration and Production Corporation (PVEP)Survey, design calculations,...

DT00039 Dự án: Chế tạo vỏ máy phát điện - GEG Enclosure

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

DT00038 Precision mechanical manufacturing of ROV robots

Customer: Underground Construction and Surveying Services Company Limited.Address: 14th Floor - Petroleum Hotel - 9-11 Hoang Dieu - Ward 1 - Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province.- Year of construction: 2013

DT00037 Processing, manufacturing, 25 Ton crane bracket

Customer: Mekong United Joint Stock CompanyAddress: No. 863 Street 30, Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau- Construction items: calculation explanation, Processing, manufacturing, anti-corrosion paint for 25 Ton crane platform- Cleaning and painting work is guaranteed to...

DT00036 Sand blasting and painting of structures and pipes of Spools and Installation aids for Phong Lan Dai project (PLD-SS7)

Customer: PTSC Offshore Petroleum Installation, Operation and Maintenance Services Joint Stock Company (POS)Address: PTSC Downstream Port, No. 65A, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau ProvinceLocation: POS Workshop, Vung Tau City, Ba Ria -...

DT00035 Fabrication and installation of workshops, railings, and fence repair at Nam Con Son Pipeline

Customer: PTSC Offshore Petroleum Installation, Operation and Maintenance Services Joint Stock Company (POS)Address: PTSC Downstream Port, No. 65A, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau ProvinceLocation: At Nam Con Son Pipeline gas processing plant,...

DT00034 Provide I beam POS

Customer: PTSC Offshore Oil and Gas Project Installation, Operation and Maintenance Services Joint Stock Company (POS)Address: PTSC Downstream Port, No. 65A, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province- Processing, sandblasting and painting according...

DT00032 DAI AN VILLA - MR MINH

Design and construction of items: Gates, doors, window protection panels, drying yard protection frames, skylight protection frames, fences, elevators...