DT00039 Dự án: Chế tạo vỏ máy phát điện - GEG Enclosure

DT00039 Dự án: Chế tạo vỏ máy phát điện - GEG Enclosure

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Khảo sát, thiết kế tính toán, gia công chế tạo vỏ máy phát điện được phê duyệt bởi Bureau Veritas. Chế tạo trong bờ và lắp thay thế trên giàn WHP-R BDP-B

Job#41.2023

Ngày khởi công: 04/01/2023

Ngày hoàn thành: 10/10/2023

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Khảo sát, thiết kế tính toán, gia công chế tạo vỏ máy phát điện được phê duyệt bởi Bureau Veritas. Chế tạo trong bờ và lắp thay thế trên giàn WHP-R BDP-B

Job#41.2023

Ngày khởi công: 04/01/2023

Ngày hoàn thành: 10/10/2023

1900.636.099

Sản phẩm đã xem