DT00005 Cung cấp dịch vụ chế tạo Khung lưới an toàn cho giàn HST HSD

DT00005 Cung cấp dịch vụ chế tạo Khung lưới an toàn cho giàn HST HSD

Mô tả

Dịch vụ chế tạo Khung lưới sân bay cho giàn HST/HSD cho Công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (Job#208)

* Khung lưới được chế tạo tuân thủ theo thiết kế và thông số kỹ thuật của TLJOC và Cap 437.

* Khung lưới được sơn theo đúng tiêu chuẩn sơn và yêu cầu của TLJOC.

* Lắp đặt lưới vào khung sau khi sơn.

* Thực hiện Drop test.

* Chế tạo support cho cáp & ăng-ten của NDB (Non-Directional Beacon).

Mô tả

Dịch vụ chế tạo Khung lưới sân bay cho giàn HST/HSD cho Công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (Job#208)

* Khung lưới được chế tạo tuân thủ theo thiết kế và thông số kỹ thuật của TLJOC và Cap 437.

* Khung lưới được sơn theo đúng tiêu chuẩn sơn và yêu cầu của TLJOC.

* Lắp đặt lưới vào khung sau khi sơn.

* Thực hiện Drop test.

* Chế tạo support cho cáp & ăng-ten của NDB (Non-Directional Beacon).

1900.636.099

Sản phẩm đã xem