DT00004 Chế tạo ngáng cẩu SWL 30 Tấn- job#204.2023

DT00004 Chế tạo ngáng cẩu SWL 30 Tấn- job#204.2023

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ECL 

Địa chỉ: SAV.5-01.22, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thiết kế

- Thuyết minh tính toán tải trọng

- Gia công chế tạo

- Thử tải có  Bureau veritas chứng kiến

- Làm sạch bề mặt và phun sơn 3 lớp

- Job#204.2023 DT

- Năm thi công: 2023

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ECL 

Địa chỉ: SAV.5-01.22, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thiết kế

- Thuyết minh tính toán tải trọng

- Gia công chế tạo

- Thử tải có  Bureau veritas chứng kiến

- Làm sạch bề mặt và phun sơn 3 lớp

- Job#204.2023 DT

- Năm thi công: 2023

1900.636.099

Sản phẩm đã xem