DT00001 DỊCH VỤ MUA SẮM, CHẾ TẠO KHUNG BẢO VỆ MẶT BÍCH CHO SVĐN VÀ NCS2 PL2

DT00001 DỊCH VỤ MUA SẮM, CHẾ TẠO KHUNG BẢO VỆ MẶT BÍCH CHO SVĐN VÀ NCS2 PL2

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Cung cấp vật tư

- Gia công chế tạo

- Làm sạch và sơn hoàn thiện

- Lắp đặt thử nghiệm
- Năm thi công: 2020

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Cung cấp vật tư

- Gia công chế tạo

- Làm sạch và sơn hoàn thiện

- Lắp đặt thử nghiệm
- Năm thi công: 2020

1900.636.099

Sản phẩm đã xem