DT00003 Bắn cát phun sơn và bọc bảo ổn nồi hơi NPK

DT00003 Bắn cát phun sơn và bọc bảo ổn nồi hơi NPK

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Cơ Nhiệt Việt Nam

Địa chỉ: P211-B1, Thị trấn Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Làm sạch bề mặt và phun sơn

- Thi công Bọc bảo ôn

- Năm thi công: 2017

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Cơ Nhiệt Việt Nam

Địa chỉ: P211-B1, Thị trấn Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Làm sạch bề mặt và phun sơn

- Thi công Bọc bảo ôn

- Năm thi công: 2017

1900.636.099

Sản phẩm đã xem