DT00002 Dịch vụ bắn cát phun sơn ống dẫn dự án BAROSSA IW216437

DT00002 Dịch vụ bắn cát phun sơn ống dẫn dự án BAROSSA IW216437

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng  

Job#140.2023 ĐT

Ngày khởi công: 10/06/2022 

Ngày hoàn thành: 08/04/2023

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng  

Job#140.2023 ĐT

Ngày khởi công: 10/06/2022 

Ngày hoàn thành: 08/04/2023

1900.636.099

Sản phẩm đã xem