DT00006  Bắn cát, phun sơn phục vụ Dự án “Dai Hung Field Development Project, Block 05.1(A) Phase 3, Offshore Vietnam” (DK23-010/013)

DT00006  Bắn cát, phun sơn phục vụ Dự án “Dai Hung Field Development Project, Block 05.1(A) Phase 3, Offshore Vietnam” (DK23-010/013)

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ DK

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt

- Job#265.2023

- Làm sạch, phun sơn đảm bảo theo quy trình sơn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp và tiêu chuẩn quy định về sơn.

- Thực hiện Production test

- Năm thi công: 2023

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ DK

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt

- Job#265.2023

- Làm sạch, phun sơn đảm bảo theo quy trình sơn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp và tiêu chuẩn quy định về sơn.

- Thực hiện Production test

- Năm thi công: 2023

1900.636.099

Sản phẩm đã xem