DT00008 Hệ thống thu hồi nhiệt- EXhaust Duct

DT00008 Hệ thống thu hồi nhiệt- EXhaust Duct

Mô tả

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (Alpha-Ecc)

Địa chỉ: Đường 11, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt

- Gia công chế tạo

- NDT mối hàn

- Trial -fit sau khi chế tạo

- Năm thi công: 2023

Mô tả

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (Alpha-Ecc)

Địa chỉ: Đường 11, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt

- Gia công chế tạo

- NDT mối hàn

- Trial -fit sau khi chế tạo

- Năm thi công: 2023

1900.636.099

Sản phẩm đã xem