DT00014 Bảo dưỡng, chống ăn mòn cho giàn Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen

DT00014 Bảo dưỡng, chống ăn mòn cho giàn Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Vị trí: Giàn Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen (Biển Đông)

- Chủ đầu tư:  Thăng Long JOC

- Hạng mục bảo dưỡng, chống ăn mòn cho giàn Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen
Năm thi công: 2019

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Vị trí: Giàn Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen (Biển Đông)

- Chủ đầu tư:  Thăng Long JOC

- Hạng mục bảo dưỡng, chống ăn mòn cho giàn Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen
Năm thi công: 2019

1900.636.099

Sản phẩm đã xem