DT00015 Chống ăn mòn cho kết cấu & đường ống Nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (HSVC1 PP4 Project)

DT00015 Chống ăn mòn cho kết cấu & đường ống Nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (HSVC1 PP4 Project)

Mô tả

 Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Vị trí: KCN Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chủ đầu tư:  Tập đoàn Hyosung - Hyosung Chemical Corporation, Hàn Quốc

- Tổng thầu:  ETEC E&C LTD

- Hạng mục chống ăn mòn cho kết cấu và đường ống nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Năm thi công: 2019

Mô tả

 Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Vị trí: KCN Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chủ đầu tư:  Tập đoàn Hyosung - Hyosung Chemical Corporation, Hàn Quốc

- Tổng thầu:  ETEC E&C LTD

- Hạng mục chống ăn mòn cho kết cấu và đường ống nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Năm thi công: 2019

1900.636.099

Sản phẩm đã xem