DT00016 Dự án BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CHỐNG ĂN MÒN CHO GIÀN PV DRILLING V

DT00016 Dự án BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CHỐNG ĂN MÒN CHO GIÀN PV DRILLING V

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ (Shipyard)

Địa chỉ Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 

- Dịch vụ làm sạch và sơn chân giàn PVD5

- Dich vụ làm sạch và sơn Deck, Mud pit giàn PVD5

- Năm thi công 2019

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ (Shipyard)

Địa chỉ Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 

- Dịch vụ làm sạch và sơn chân giàn PVD5

- Dich vụ làm sạch và sơn Deck, Mud pit giàn PVD5

- Năm thi công 2019

1900.636.099

Sản phẩm đã xem