DT00018 Gia công chế tạo, và lắp đặt thử Centrilizer (Clam APDS)

DT00018 Gia công chế tạo, và lắp đặt thử Centrilizer (Clam APDS)

Mô tả

 Khách hàng: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: 180/109 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Gia công chế tạo

- Lắp đặt thử nghiệm

- Làm sạch và phun sơn

- Công việc làm sạch, phun sơn đảm bảo theo quy trình sơn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp và tiêu chuẩn quy định về sơn.
- Năm thi công: 2021-2022

Mô tả

 Khách hàng: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: 180/109 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Gia công chế tạo

- Lắp đặt thử nghiệm

- Làm sạch và phun sơn

- Công việc làm sạch, phun sơn đảm bảo theo quy trình sơn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp và tiêu chuẩn quy định về sơn.
- Năm thi công: 2021-2022

1900.636.099

Sản phẩm đã xem