DT00019 CUNG CẤP THÉP ỐNG, GIA CÔNG CHẾ TẠO CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC BAKHENG (CAMPUCHIA)

DT00019 CUNG CẤP THÉP ỐNG, GIA CÔNG CHẾ TẠO CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC BAKHENG (CAMPUCHIA)

Mô tả

Khách hàng: BRANCH OF VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S  

Địa chỉ: No.30 Bred Bank Building, 4th Floor, Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey 3, KhanDaun Penh, Phnom Penh Cambodia

- Dự án Nhà máy nước BAKHENG Campuchia, thực hiện qua tổng thầu Pháp_Vinci

- Cung cấp vật tư

- Gia công chế tạo

- NDT mối hàn, thử áp

- Làm sạch và phun sơn

- Giao hàng tại Campuchia

- Năm thi công: 2022

Mô tả

Khách hàng: BRANCH OF VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S  

Địa chỉ: No.30 Bred Bank Building, 4th Floor, Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey 3, KhanDaun Penh, Phnom Penh Cambodia

- Dự án Nhà máy nước BAKHENG Campuchia, thực hiện qua tổng thầu Pháp_Vinci

- Cung cấp vật tư

- Gia công chế tạo

- NDT mối hàn, thử áp

- Làm sạch và phun sơn

- Giao hàng tại Campuchia

- Năm thi công: 2022

1900.636.099

Sản phẩm đã xem