DT00027 Bảo dưỡng, chống ăn mòn cho tàu PVN Đại Hùng Queen- PVTRANS

DT00027 Bảo dưỡng, chống ăn mòn cho tàu PVN Đại Hùng Queen- PVTRANS

Mô tả

Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ- CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ (PVTRANS)

Địa chỉ: Phòng 310, Lầu 3, Tòa nhà Dầu khí, số 8 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Bảo trì- bảo dưỡng - chống ăn mòn Tàu PVN Đại Hùng Queen.

- Cung cấp nhân sự, thiết bị, vật tư phục vụ chống ăn mòn và sơn các khu vực hu hỏng
- Năm thi công: 2019

Mô tả

Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ- CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ (PVTRANS)

Địa chỉ: Phòng 310, Lầu 3, Tòa nhà Dầu khí, số 8 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Bảo trì- bảo dưỡng - chống ăn mòn Tàu PVN Đại Hùng Queen.

- Cung cấp nhân sự, thiết bị, vật tư phục vụ chống ăn mòn và sơn các khu vực hu hỏng
- Năm thi công: 2019

1900.636.099

Sản phẩm đã xem