DT00028 Gia công chế tạo, lắp đặt buồng đốt ống khói nhà máy xi măng INSEE

DT00028 Gia công chế tạo, lắp đặt buồng đốt ống khói nhà máy xi măng INSEE

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Vị trí: Trạm nghiền INSEE Thị Vải, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Hạng mục Gia công chế tạo, lắp đặt buồng đốt ống khói.

- Năm thi công: 2020

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Vị trí: Trạm nghiền INSEE Thị Vải, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Hạng mục Gia công chế tạo, lắp đặt buồng đốt ống khói.

- Năm thi công: 2020

1900.636.099

Sản phẩm đã xem