DT00029 Gia công chế tạo, bắn cát phun sơn cho Control Damper; các tấm bảo vệ cấu kiện dưới đáy biển

DT00029 Gia công chế tạo, bắn cát phun sơn cho Control Damper; các tấm bảo vệ cấu kiện dưới đáy biển

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ PTSC (PPS)

Tầng 16, Khách sạn Dầu khí, Số 09-11 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

- Gia công chế tạo theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật của khách hàng.

- Lắp đặt thử nghiệm

- Làm sạch và phun sơn

- Công việc làm sạch, phun sơn đảm bảo theo quy trình sơn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp và tiêu chuẩn quy định về sơn

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ PTSC (PPS)

Tầng 16, Khách sạn Dầu khí, Số 09-11 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

- Gia công chế tạo theo đúng tiêu chuẩn kĩ thuật của khách hàng.

- Lắp đặt thử nghiệm

- Làm sạch và phun sơn

- Công việc làm sạch, phun sơn đảm bảo theo quy trình sơn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật do khách hàng cung cấp và tiêu chuẩn quy định về sơn

1900.636.099

Sản phẩm đã xem