DT00030 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí giàn khoan Hakuryu 5

DT00030 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí giàn khoan Hakuryu 5

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ (Shipyard)

Địa chỉ: Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

- Vị trí thi công: Giàn khoan Haryku (H5) - Nhật Bản

- Hạng mục thi công: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí giàn khoan Hakuryu 5

- Năm thi công chế tạo: 2018

Mô tả

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ (Shipyard)

Địa chỉ: Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

- Vị trí thi công: Giàn khoan Haryku (H5) - Nhật Bản

- Hạng mục thi công: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí giàn khoan Hakuryu 5

- Năm thi công chế tạo: 2018

1900.636.099

Sản phẩm đã xem