DT00031 GIA CÔNG CHẾ TẠO, BẮN CÁT PHUN SƠN, LẮP ĐẶT MÁI CHE RESORT SAO MAI

DT00031 GIA CÔNG CHẾ TẠO, BẮN CÁT PHUN SƠN, LẮP ĐẶT MÁI CHE RESORT SAO MAI

Mô tả

Khách hàng: Công ty TNHH Hà Đạt

Địa chỉ: Số 65 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- GIA CÔNG CHẾ TẠO, BẮN CÁT PHUN SƠN, LẮP ĐẶT MÁI CHE RESORT SAO MAI (Nhà hàng Ý, Nhà hàng Buffet, Nhà hàng Hải sản)

- Năm thi công: 2018

Mô tả

Khách hàng: Công ty TNHH Hà Đạt

Địa chỉ: Số 65 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- GIA CÔNG CHẾ TẠO, BẮN CÁT PHUN SƠN, LẮP ĐẶT MÁI CHE RESORT SAO MAI (Nhà hàng Ý, Nhà hàng Buffet, Nhà hàng Hải sản)

- Năm thi công: 2018

1900.636.099

Sản phẩm đã xem