DT00035 Chế tạo lắp đặt nhà xưởng, lan can, sửa chữa hàng rào tại Nam Côn Sơn Pipeline

DT00035 Chế tạo lắp đặt nhà xưởng, lan can, sửa chữa hàng rào tại Nam Côn Sơn Pipeline

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Vị trí: Tại nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn Pipeline, tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
- Nhà đầu tư: Nam Côn Sơn Pipeline
- Hạng mục thi công: Chế tạo lắp đặt nhà xưởng, lan can, sửa chữa hàng rào tại Nam Côn Sơn Pipeline

- Năm thi công: 2018

Mô tả

Khách hàng: Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS)

Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Vị trí: Tại nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn Pipeline, tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
- Nhà đầu tư: Nam Côn Sơn Pipeline
- Hạng mục thi công: Chế tạo lắp đặt nhà xưởng, lan can, sửa chữa hàng rào tại Nam Côn Sơn Pipeline

- Năm thi công: 2018

1900.636.099

Sản phẩm đã xem